Felhasználási feltételek

A Viessmann Kft. által üzemeltetett www.fagyapot.hu webáruház használatára vonatkozó feltételeket az alábbiakban foglaljuk össze.

REGISZTRÁLÁS

Ha a webáruházunkból rendelni szeretne, először regisztráljon!

Hírlevél kéréséhez elegendő a *-val jelölt mezők kitöltése.

Árurendeléshez további adatok is szükségesek: szállítási cím, számlacím és telefonszám.

HÍRLEVÉLRE FELÍRATKOZÁS ÉS LEMONDÁS

A regisztrálás során a Hírlevél ikon automatikusan nincs be állítva a hírlevél kéréséhez. Minden küldött hírlevélben lehetőség van a leiratkozásra, valamint a hírlevél lemondása a saját fiókból elérhető “Személyes adataim”menüpontból, illetve az info@fagyapot.hu email címen is megtehető. A hírlevélről leiratkozás nem jelenti a teljes regisztrálás törlését. Egyéb információk olvashatók az Adatvédelmi Nyilatkozat című részben.

VÁSÁRLÁS menete

Válasszon fizetési módot! (Utánvétes személyes átvétel, előre utalás, Pick-Pack Pont átvétel)

Válassza ki a terméket a Termékválaszték menüpontból, majd kattintson a „Kosárba tesz”-re. Ha ezt az egy darab terméket szeretné megrendelni, akkor kattintson a „Megrendelem”-re.

Ha további termékeket szeretne még kiválasztani, akkor az első termék kosárba tétele után böngésszen tovább a Termékválaszték menüpontokban, majd tegye a virtuális kosárba a termékeket.

Minden egyes Kosárba tesz kattintás után látható az eddig kiválasztott termékek listája, de ez még nem jelenti a megrendelést!

Megrendelés akkor történik, ha a lista végén a Megrendelem–re kattint. Ezután azonban a rendelési tételek már nem módosíthatók.

A kosárba tétel folyamatában látható az összegyűjtött termékek listája, az árak, a teljes fizetendő összeg és a kiszállítási díj.

Ha valamely terméket ki szeretné venni a virtuális kosárból, akkor a termékfotó melletti Törlés gombra kell kattintani. Ekkor a teljes fizetendő összeg is változik.

A „Megjegyzés” rovatba bármilyen fontos információt beírhat, amit még szükségesnek tart a tudtunkra hozni (pl. előfordul, hogy azonos cikkszámon több szín kapható, ekkor érdemes megadni a kívánt színt, stb.)

Első rendelés előtt, kérjük, olvassa el a Távollévők között kötött szerződést!

Távollévők között kötött vásárlási szerződés

A Viessmann Kft. (3070 Bátonyterenye, Orgona út 1/B.) tulajdonát képezi a www.fagyapot.hu interneten elérhető webáruház.

Jelen dokumentumban leírt feltételek szerint a 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet alapján távollévők között kötött vásárlási szerződés jön létre egyrészről a Viessmann Kft., mint szállító (továbbiakban: Szállító), másrészről, a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

 1. Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével hozzájárul adatai megadásához Szállító számára, mely adatokat miden egyes rendelés leadásakor lehetősége van módosítani, és Szállító ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért a megrendelőt terheli minden felelősség. Szállító jogosult kétség esetén a Megrendelő valódiságát ellenőrizni, és a nyilvánvalóan hibás vagy hamis megrendelést és/vagy a regisztrációt törölni.
 2. Szállító vállalja, hogy az utánvéttel megrendelt és a Szállító által emailben visszaigazolt, a Megrendelő által a fagyapot.hu webáruházban kiválasztott és megrendelt terméke(ke)t a Megrendelésen megjelölt szállítási címre leszállítja vagy Megrendelő kérésére biztosítja a személyes áruátvételt a szállítási költség elengedése mellett munkanapokon és munkaidőben a cég telephelyén.
 3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása a fagyapot.hu webáruházon keresztül Megrendelő részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van, melyért jogilag felelősséggel tartozik.
 4. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltséget a Megrendelő megtéríti a Viessmann Kft, mint Szállító számára.
 5. Szállító vállalja, hogy az általa – a megrendelés beérkezése után automatikus válaszként - küldött visszaigazolásban szereplő feltételeknek megfelelően jár el. Amennyiben bármely feltételben változás áll be a visszaigazolás megküldése után, de még az áru kiszállítása előtt, Szállító köteles Megrendelőt azonnal értesíteni a Megrendelő által megadott elérhetőségeken, és az új, közös megállapodást írásban is rögzíteni és megküldeni Megrendelő részére (pl. emailben).

Elállási jog

 1. Megrendelő a szerződéstől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, Megrendelő elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A 17/1999 (II.5.) Korm. Rendelet értelmében azonban Megrendelő köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (áru visszaküldése a Szállító címére). Szállító azonban követelheti Megrendelőtől a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő teljes kár megtérítését. Amennyiben a Megrendelő által visszaszolgáltatott áru nem használt és nem sérült, Szállító köteles a Megrendelő által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Visszaszolgáltatott áru esetében Szállító jegyzőkönyvet állít ki az áru visszaérkezése után. Szállító feltünteti a jegyzőkönyvben, hogy az áru sértetlen, további értékesítésre alkalmas, vagy sérült, használt, hibás, stb. A jegyzőkönyv egy példányát emailben megküldi a Megrendelő részére.

Szállítás

 1. Szállító jelen szerződés létrejötte során automatikusan GLS postai utánvétes szállítást illetve ezen szállítási mód ellenértékét jelöli meg a Megrendelést visszaigazoló levelében, melyet a www.fagyapot.hu honlap automatikus rendszerén keresztül küld meg Megrendelő részére.
 2. Megrendelő köteles a megrendelés leadásakor megírni Szállító részére, ha el kíván térni a GLS postai utánvétes szállítástól, és a lentebb ismertetett másik fizetési módot választja. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő köteles az árut a kézbesítőtől átvenni és az utánvét díját és az áru ellenértékét kifizetni.
 3. Szállítási határidő: Szállító vállalja, hogy 3 munkanapon belül eljuttatja az árut Megrendelő részére. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles értesíteni Megrendelőt a Megrendelő által a Megrendelésen feltüntetett e-mail címen vagy telefonszámon, haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül.

Adattárolás

 1. Megrendelő kifejezetten hozzájárul, hogy a Szállító a Megrendelő adatait a szerződés teljesítése és az esetleges reklamációk intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt gyűjti, tárolja és kezeli.

Fizetés

 1. Megrendelő több-féle módon fizethet:
  a. Postai utánvét
  b. Banki átutalás (előrefizetés)
  c. Személyes fizetés készpénzben és csomagátvétel Szállító telephelyén

 

 1. Postai utánvét: Megrendelő tudomásul veszi és beleegyezik, hogy postai utánvét esetén Szállító átadja a Megrendelő adatait a GLS postaszolgáltató alvállalkozóinak, akik azonban nem jogosultak az adatokat a teljesítést követően tovább tárolni, megőrizni vagy más harmadik személy(ek) részére továbbadni.
 2. Banki átutalás: Átutalás választása esetén Szállító proforma számlát küld a megrendelőn feltüntetett e-mail címre majd postán is, a szállítás előtt. Megrendelő vállalja, hogy a Szállító által kiküldött proforma számla adatai alapján az azon feltüntetett fizetési határidőn belül a proforma számlán feltüntetett összeget Szállító fent megjelölt bankszámlájára átutalja. A Közleményben a proforma számla számlaszámát (sorszámát) és a Megrendelő nevét (megrendeléskor megadott név) fel kell tüntetni, ezzel segítve Szállító számára a beazonosítást! Szállító a vételár bankszámláján történő jóváírást követően 3 munkanapon belül- köteles a terméke(ke)t a Megrendelő által megjelölt szállítási címre elküldeni.
 3. Készpénzben történő fizetés: Megrendelő választhatja a készpénzben történő fizetést, ha az árut személyesen szeretné átvenni, a szállítási díj mellőzése által. Ez esetben Megrendelő köteles ezen igényét a megrendelés megküldésekor írásban jelezni, és az áru átvételekor köteles a vételárat a Viessmann Kft.-vel egyeztetett címen kifizetni.

Árak a fagyapot.hu webáruházban

 1. Amennyiben Megrendelő megrendelést ad le a fagyapot.hu webáruházon keresztül, úgy a Viessmann Kft, mint Szállító, kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes, a fagyapot.hu webáruházban feltüntetett bruttó fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelés után automatikusan kiküldött email visszaigazolás tartalmazza.
 2. Szállítási költség árának feltüntetése: A megrendelést követő visszaigazoló email tartalmazza a szállítási költséget is, lásd: díjtáblázat.

Felelősségvállalás

 1. Szállító, azaz a Viessmann Kft. vállalja, hogy a webáruház működésével kapcsolatos tudnivalókban leírtakat és ezen szerződésben vállaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.
 2. Megrendelő kijelenti, hogy mind a tudnivalók, mind ezen szerződés tekintetében a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.
 3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő a rendelés/ei elküldésével, jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtakat betartja.

Panaszkezelés folyamata

 1. Amennyiben Megrendelőnek kifogása, panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát e-mail-en, vagy postai úton közölheti.
 2. A Viessmann Kft a panaszt kivizsgálja, és törekszik arra, hogy lehetőleg legkésőbb 5-15 munkanapon belül jegyzőkönyvben választ küldjön a vásárló panaszával kapcsolatosan, illetve ez idő alatt törekszik a probléma megoldására. A panaszkezelés illetve a megoldás bizonyos esetekben azonban ennél hosszabb időt is igénybe vehet, amit a Vásárló tudomásul vesz.
 3. Felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdések egymás közötti békés úton történő rendezésére törekednek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Felek a hatásköri rendelkezések figyelembevételével a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki.
 4. A jelen szerződésben és az itt nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság területén hatályban lévő jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollévők között kötött szerződésekről vonatkozó jogszabályok az irányadók.